درباره ما

طرح های بیمه ای به عنوان اولین گروه طراحی ومدیریت تبلیغات در صنعت بیمه درسال ۱۳۹۲فعالیت خودرا آغاز نموداین مجموعه در قالب گروه طراحی  رویا گرافیک با بهره گیری از جوانان خلاق در زمینه های طراحی گرافیک،وب سایت،سئو و…مسیری نو را در زمینه تولید محتوای اختصاصی در صنعت بیمه کشور گشود .

ازآنجا که جنس خدمات در صنعت بیمه از نوع غیرملموس می باشد قاعدتاًبه تبع آن نیز استفاده از ابزارتبلیغات نیازمند شناخت بازار وشناخت نگاه عمومی مردم به این حوزه دارد.این حس نیازمارا برآن داشت با اختصاصی کردن قسمتی از فعالیت خود در شاخه صنعت بیمه  در جهت راه اندازی اولین گروه تخصصی طراحی ومدیریت تبلیغات بیمه قدم برداریم.

آشنایی با صنعت بیمه،تصویر سازی مناسب ذهنی از محصولات بیمه ای  ورعایت موازین اصولی  در تبلیغات صادقانه با بهره گیری از نظرات مدیراین مجموعه به عنوان یکی ازفعالان صنعت بیمه وهمچنین اساتید حوزه بیمه تاکنون تجربه ای شیرین رابرای مارقم زده است که امیداست با یاری حضرت حق بتوانیم این مسیر سخت را به بهترین شکل به پیش برانیم.انشاالله

0