تعرفه تبلیغات بنری

بنر زیر منو:


ابعاد:  ۵۸۸×۱۲۲ PIXEL                            فرمت بنر: GIF-JEPGE


یک ماهه:۲۱۵۰۰۰تومان

سه ماهه:۵۱۵۰۰۰تومان

شش ماهه:۱۰۳۰۰۰۰تومان

یکساله:۱۵۴۸۰۰۰تومانبنر زیراسلایدر:


ابعاد:  ۸۰۰×۹۳ PIXEL                            فرمت بنر: GIF-JEPGE


یک ماهه:۱۷۵۰۰۰تومان

سه ماهه:۴۲۰۰۰۰تومان

شش ماهه:۸۴۰۰۰۰تومان

یکساله:۱۲۶۰۰۰۰تومانبنر سایدبارصفحه اصلی:


ابعاد:  ۳۳۶×۲۶۹  PIXEL                            فرمت بنر: GIF-JEPGE


یک ماهه:۲۹۸۰۰۰تومان

سه ماهه:۷۱۵۰۰۰تومان

شش ماهه:۱۴۲۰۰۰۰تومان

یکساله:۲۱۴۵۰۰۰تومان

[gravityform id=”2″ title=”true” description=”true” ajax=”true”]