بنر زیر منو:


ابعاد:  588×122 PIXEL                            فرمت بنر: GIF-JEPGE


یک ماهه:215000تومان

سه ماهه:515000تومان

شش ماهه:1030000تومان

یکساله:1548000تومانبنر زیراسلایدر:


ابعاد:  800×93 PIXEL                            فرمت بنر: GIF-JEPGE


یک ماهه:175000تومان

سه ماهه:420000تومان

شش ماهه:840000تومان

یکساله:1260000تومانبنر سایدبارصفحه اصلی:


ابعاد:  336×269  PIXEL                            فرمت بنر: GIF-JEPGE


یک ماهه:298000تومان

سه ماهه:715000تومان

شش ماهه:1420000تومان

یکساله:2145000تومان

[gravityform id=”2″ title=”true” description=”true” ajax=”true”]